Atmed

Kalendarz wydarzeń na 2015/2016r.

/nie uwzględnia współpracy z indywidualnym klientem/

Termin Nazwa Miejsce 
1-4.03.2017r.

26. Konferencja Medycyny Ratunkowej i Intensywnej Terapii

Wykłady:

1. Zarządzanie działaniami ratunkowymi w zdarzeniach masowych – propozycje rozwiązań systemowych
2. Przygotowanie systemu ratownictwa medycznego na zagrożenia CBRNiE-propozycje rozwiązań systemowych

Karpacz, Polska

25.03.2017r.

Medycyna Ekstremalna - Studia podyplomowe Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Wykłady: Medycyna Katastrof – Zdarzenia masowe i katastrofy, zagrożenia CBRNiE, technologie informatyczne w medycynie ratunkowej i medycynie katastrof

Kraków, Polska
3-5.04.2017r.

V. Konferencja Naukowa Epimilitaris 2017 – „Mundurowe i cywilne służby medyczne wobec współczesnych zagrożeń”

Wykład: Przygotowanie systemu PRM na zagrożenia CBRN-propozycje rozwiązań systemowych

Warsztaty: Działania ratunkowe w zagrożeniach biologicznych – postępowanie w przypadku podejrzenia choroby szczególnie niebezpiecznej

RYN, Polska
25-28.04.2017r.

WADEM Congress on Disaster and Emergency Medicine

Prezentacja: The Use of the Mobile Information and Communication Technologies in Mass Casualty Incident and Disaster Management ‐ Atmed Triage System

Toronto, Kanada
17-19.05.2017r.

IV Letnie Ogólnopolskie Sympozjum Ratownictwa Medycznego

Prezentacja: Działania ratunkowe w zagrożeniach CBRNiE-propozycja rozwiązań systemowych

Warsztaty: Taktyka działań zespołów ratownictwa medycznego na miejscu zdarzenia w obliczu zagrożeń CBRN

Grudziądz, Polska
23-27.09.2017r.

EUSEM 2017 11th European Congress on Emergency Medicine

Prezentacje :

1. Mass Casualty Incident Management System based on ICT solutions – Atmed Triage System
2. Emergency Medical Services preparedness for CBRNiE incidents – proposals for system solutions. Early polish experiences.

Ateny, Grecja
8-11.10.2017r.

1st Middle East Congress on Disaster and Prehospital Management

Istanbuł, Turcja
18-21.10.2017r.

CEEM 2017 Central European Emergency Medicine 2017

6.Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej

Prezentacje:

1. Zarządzanie działaniami ratunkowymi w sytuacji kryzysowej w SOR w dobie cyfryzacji systemu ochrony zdrowia.
2. Przygotowanie SOR i centrum urazowego na zagrożenia CBRN- propozycje rozwiązań systemowych

Warsztaty: Zarzadzanie Oddziałem Ratunkowym w sytuacji kryzysowej- Zagrożenia masowe i CBRNiE

Lublin, Polska
27-28.10.2017r.

Warsztaty Ratownicze: Wypadki masowe i katastrofy w praktyce przedszpitalnej

Kraków, Polska
17-18.11.2017r.

Warsztaty Ratownicze: Szpitalny oddział ratunkowy w zdarzeniu masowym

Kraków, Polska
24-25.11.2017r.

Warsztaty Ratownicze: Działania ratownicze w zagrożeniach CBRNiE

Kraków, Polska
01.02.12.2017r.

Warsztaty Ratownicze: Stany zagrożenia życia w praktyce lekarskiej

Kraków, Polska
15-16.12.2017r.

VII Kongres Polskiej Rady Resuscytacji

Prezentacje:

1. Resuscytacja krążeniowo oddechowa w zagrożeniu CBRNiE
2. Atmed Triage System – wsparcie teleinformatyczne procesu segregacji

Warsztaty: Resuscytacja krążeniowo oddechowa i zabiegi ratujące życie w zagrożeniach CBRNiE.

Kraków, Polska
17.18.01.2018r.

The 5th International Conference on Healthcare System Preparedness and Response to Emergencies and Disasters

Prezentacja:

1. Traditional model vs the ICT support of triage during Mass Casualty Incident - can we do triage better?

Tel Aviv, Izrael
26-27.01.2018r.

Warsztaty Ratownicze: Szpitalny oddział ratunkowy w zdarzeniu masowym

Kraków, Polska
23-24.02.2018r.

Warsztaty Ratownicze: Stany zagrożenia życia w praktyce lekarskiej

Kraków, Polska
02-03.2018r.

Choroby szczególnie niebezpieczne w praktyce ratowniczej

Kraków, Polska