Atmed

Szanowny Internauto

Strona www.atmed.eu jest prywatną stroną internetową. Na stronie znajdziesz informacje dotyczące szkoleń z zakresu pierwszej pomocy, ratownictwa medycznego, zdarzeń masowych i katastrof. Połączenie wiedzy medycznej i zamiłowania do dydaktyki pozwoliło na przygotowanie niezwykle interesującej oferty edukacyjnej. Zapraszam wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z zawartoscią strony www.atmed.eu.

Szkolenia

Zapraszam podmioty ratownicze i lecznicze /stacje pogotowia ratunkowego, oddziały ratunkowe, szpitale/ do współpracy przy organizacji szkoleń z tematyki działań ratowniczych w zdarzeniach masowych i katastrofach.Szkolenia prowadzone są w trybie stacjonarnym i wyjazdowym. Szkolenia stacjonarne odbywają się w Zakładzie Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum we współpracy z Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego (MCKP) Uniwersytetu Jagiellońskiego. Szkolenia wyjazdowe realizowane są w miejscu wskazanym przez Zamawiającego szkolenie lub wykład.

Szkolenia prowadzone są w formie:

  • wykładów eksperckich
  • seminariów
  • warsztatów

Szkolenia seminaryjne i warsztatowe wzbogacone zostały o zajęcia warsztatowe prowadzone w formie gier decyzyjnych i zajęcia symulacyjne.

Tematyka szkoleń stacjonarnych (dwudniowe szkolenia warsztatowe) realizowanych w Zakładzie Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej w Krakowie obejmuje:

  • Wypadki masowe i katastrofy w praktyce przedszpitalnej
  • Szpitalny odział ratunkowy w zdarzeniu masowym
  • Działania ratownicze w zagrożeniach CBRNiE
  • Choroby szczególnie niebezpieczne w praktyce ratowniczej
  • Stany zagrożenia życia w praktyce lekarskiej
  • Triage i zarządzanie procesem leczenia w oddziale ratunkowym w codziennej praktyce – NOWOŚĆ

Każdy uczestnik szkoleń stacjonarnych po zakończonym szkoleniu otrzymuje certyfikat MCKP Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz odpowiednią dla danego szkolenia ilość punktów edukacyjnych.

Tematyka szkoleń realizowanych w trybie wyjazdowym uzgadniana jest bezpośrednio z zamawiającym szkolenie.

Zapisy na szkolenia stacjonarne: www.medycnakatastrof.wl.uj.edu.pl/szkolenia Zamówienie wykładu eksperckiego i szkolenia wyjazdowego dla zorganizowanej grupy:
atrzos@atmed.eu lub kontakt bezpośredni +48 604266992